21 ม.ค. 2564 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่ 
ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จำนวน 657 ผืน ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีมอบฯ 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

Share: