วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. Onehome พม.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

               วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน  โดยบูรณาการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงาน ONE HOME พม.แม่ฮ่องสอน รวมถึงหน่วยงานราชการและเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอปาย ณ บริเวณถนนคนเดินปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: