วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 ณ วัดจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดจองคำพระอารามหลวง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


Share: