วันที่ 30 ต.ค.2563 พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียนทุนฯ และมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ


Share: