วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” ตามโครงการจิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะ ข้างสะพานขัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: