วันที่ 10 มีนาคม 2565 one home พม.แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ลาหลวง

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ลาหลวง โดยมีนายแฉล้ม ทองเกลา 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย one home พม.แม่ฮ่องสอนเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: