ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองกรค์เครือข่ายศูนย์บริการคนพิการ และหน่วยงานในสังกัด One Homeพม.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด One Homeพม.แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานในเครือข่ายศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่


Share: