28 ต.ค. 2563 ร่วมพิธีทอดถวายกฐินตกค้างจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 45 วัด

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายภุมรินทร์ แจ่มใส นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทอดถวายกฐินตกค้างจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 45 วัด โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ หน่วยงาน One home พม. แม่ฮ่องสอน บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินและจตุปัจจัย จำนวน 1 กอง เป็นเงิน 5,000 บาท


Share: