ประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567
เปิดรับโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share: