ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน วันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


Share: