ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนด วันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี …รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: