ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวันเวลาสถานที่


Share: