ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานให้ได้รับบริการรัฐ ...
 ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานให้ได้รับบริการรั ...
แบบสรุปราคากลางประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial