28 ต.ค. 2563 ร่วมพิธีทอดถวายกฐินตกค้างจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 45 วัด

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายภุมรินทร์ แจ่มใส นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทอดถวายกฐินตกค้างจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 45 วัด โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ หน่วยงาน One home พม. แม่ฮ่องสอน บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินและจตุปัจจัย จำนวน 1 กอง เป็นเงิน 5,000 บาท


Share:25 ต.ค.2563 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

      วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน 

ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พิธีดังกล่าว ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน


Share:21 ต.ค. 2563 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธี
ณ บริเวณหน้าพระราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


Share:13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

 


Share:13 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศล

13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง (หอนาฬิกา) ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง   
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี


Share:13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี


Share:13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial