ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 กันยายน 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ต่างให้กับ คนพิการ, อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ และเยาวชนดีเด่น

วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ...
อ่านต่อ

วันที่ 13 กันยายน 2565 ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกปฏิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง 1864 และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย TPMAP

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.40 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ...
อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรม kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัญจร

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว ...
อ่านต่อ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 One Home พมแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธา ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial