ข่าวกิจกรรม

21 ม.ค. 2564 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของของมนุษ ...
อ่านต่อ

15 ม.ค. 64 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ อ.แม่สะเรียงจำนวน 1,000 ผืน

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของของมนุษย์จั ...
อ่านต่อ

วันที่ 12 ม.ค. 2564 พิธีมอบผ้าห่มพระราชทานให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ...
อ่านต่อ

11 ม.ค. 2564 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พมจ. มส มอบหมายให้นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสัง ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial