หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

23 ธันวาคม วันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี2564

ข่าว สาร

23 ธันวาคม 2564 วันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเวทีสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ สำนักงานพัฒน …
อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2564 กิจกรรมมอบของรางวัลในงานเทศกาลโลกใบเล็กเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมและมอบขอ …
อ่านต่อ

วันที่ 22 พ.ย. 2564 ร่วมมอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการต้านภัยหนาว ประจำ 2564

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒน …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

3292237
Total Visitors
6128
Visitors Today
1
Live visitors
3292237
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial