หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ข่าว สาร

21 ม.ค. 2564 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของของมนุษ …
อ่านต่อ

15 ม.ค. 64 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ อ.แม่สะเรียงจำนวน 1,000 ผืน

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของของมนุษย์จั …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

15 ม.ค. 64 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชน ผู้ประสบหนาว ให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจน ที่รับผลกระทบภัยหนาว ณ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เว…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2099982
Total Visitors
5012
Visitors Today
38
Live visitors
2099982
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial