หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

One home พม.แม่ฮ่องสอน บริจาคสิ่งของสบทบทุนวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2564

ข่าว เด่น

One home พม.แม่ฮ่องสอน บริจาคสิ่งของสบทบทุนวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2564

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. หน่วยงาน One home พม.แม่ฮ่องสอน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บริจาคสิ่งของสบทบทุนวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2564 โดยมีนายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน One Home พม.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้มอบ ในการนี้ นายชนก มากพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับมอบ สิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน

อ่านต่อ

ข่าว สาร

18 ก.พ. 2564 สนง.พมจ.มส.จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

วันที่ 18 ก.พ. 2564 สนง.พมจ.มส.จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2563 (ป …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม, รูปกิจกรรม

ดูทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2785777
Total Visitors
33446
Visitors Today
42
Live visitors
2785777
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial